מכונת שטיפה MICHELIN MPX25EHDS בלחץ 170 באר

842.00

מכונת שטיפה בלחץ, גרניק 100 בר GPT

367.00

מכונת שטיפה, גרניק בלחץ 100 בר GPT

340.00

מכונת שטיפה, גרניק בלחץ 90 בר GPT

351.00

מכונת שטיפה בלחץ 140 באר MICHELIN MPX19EH

717.00

מכשיר שטיפה בלחץ 125 באר MICHELIN MPX16E

530.00